Politica de confidentialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal

1.Informații generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta un aspect important pentru Societatea noastra. Prin urmare, Dibra Connections SRL urmareste in permanenta asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal in stricta conformitate cu principiile privind protecția datelor, respectind prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor Personale (GDPR) adoptat de Parlamentul European prin Regulamentul (UE) 2016/679.

Prezenta politica de confidentialitate vizeaza datele cu caracter personal ale clienților Dibra Connections SRL si ale celorlalti utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului ingredientecosmetice.ro. Prin data cu caracter personal se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila, colectata prin intermediul acestei pagini de internet www.ingredientecosmetice.ro.

2.Scopurile prelucrarii

Prin completarea voluntara a datelor din formularele disponibile pe ingredientecosmetice.ro, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a Dibra Connections SRL si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate corespunzator prezentei Politici de confidentialitate si in urmatoarelor scopuri explicite si legitime:

2.1 Pentru indeplinirea obligatiilor legale care revin in sarcina Dibra Connections SRL pentru procesarea solicitarilor Clientului formulate prin intermediul acestei pagini de internet: validarea si expedierea comenzilor, rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la o comanda si la produsele achizitionate, inclusiv facturarea produselor.

2.2 Pentru rezolvarea altor probleme legale, rezultate din relatia contractuala stabilita intre Dibra Connections SRL si Client, in urma emiterii unei comenzi: corespondenta cu Clientul, protejarea oricarui interes legitim al Dibra Connections SRL, pe cale administrativa sau judiciara, conformarea cu cerintele legale privind arhivarea.

2.3 Pentru activitați de marketing direct – trimiterea de newslettere prin folosirea poștei electronice (e-mail) – si publicitate pentru produsele si serviciile Dibra Connections SRL, numai daca exista un acord explicit al Clientului, rezultat in urma bifarii casutei corespunzatoare in contul sanflora.ro.

2.4 In scopul determinarii si evaluarii intereselor si preferintelor Clientilor, utilizand mijloace automate si/ sau neautomate, in vederea generarii de oferte personalizate. Prelucrarea datelor dumneavoastră in acest scop prezinta beneficiul de a va oferi un serviciu cat mai apropiat de nevoile si interesele dumneavoastra, dar si de a va sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile Dibra Connections SRL.

2.5 In scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfactie cu privire la produsele/ serviciile Dibra Connections SRL.

2.6 In scopul unor analize statistice ce nu implica crearea de profiluri individuale.

3.Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile de mai sus are la bază:

3.1 Obligatiile legale care revin in sarcina Dibra Connections SRL ca urmare a operatiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului ingredientecosmetice.ro.

3.2 Realizarea, respectiv finalizarea comenzilor pentru produsele din portofoliul Dibra Connections SRL.

3.3 Interesul legitim al Dibra Connections SRL de a-si promova produsele.

3.4 Consimtamantul dumneavoastra in ce privește activitatile de marketing/ publicitate si alte prelucrari pentru care legislatia in domeniu prevede obligativitatea obtinerii consimtamantului.

In masura in care ati exprimat consimtamantul dumneavoastra cu privire la o anumita prelucrare, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment.

4.Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus si ulterior potrivit cerintelor din politicile noastre interne si in conformitate cu cerintele legale.

Datele vor fi sterse automat la solicitarea utilizatorului printr-o cerere scrisa in acest sens.

5.Furnizarea datelor cu caracter personal unor terte persoane

In contextul realizarii activitatilor sale, Dibra Connections SRL poate furniza partial datele personale colectate, in conditii stricte si clar precizate, catre urmatoarele categorii de parteneri:
– furnizorilor de servicii de posta/curierat
– furnizorilor de servicii de marketing
– furnizorilor de servicii de contabilitate, necesare activitatii Dibra Connections SRL conform legislatiei in vigoare
– furnizorilor de servicii aferente infrastructurii IT si produselor informatice utilizate in activitatea curenta.

La solicitarea expresa, scrisa si semnata a oricarui client, putem furniza detaliile de identificare pentru fiecare din furnizorii mentionati.

In baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate, datele personale pot fi furnizate si unor organe abilitate ale statului.

6.Masuri de securitate a datelor

Dibra Connections SRL va aplica in utilizarea datelor personale masuri tehnice si organizatorice adecvate si necesare in vederea asigurarii securitatii acestora, protejarii împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, alterarii, divulgarii sau accesului neautorizat.

7.Drepturile de care beneficiați

In legatura cu prelucrarea datelor personale, clienții Dibra Connections SRL, ceilalti utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului ingredientecosmetice.ro au urmatoarele drepturi:
– dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra, iar daca da, sa va oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate
– dreptul la opozitie care vizează dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand aceasta deserveste un interes public ori un interes legitim al nostru
– dreptul la rectificare care implica corectarea fara intarzieri nejustificate a datelor personale inexacte
– dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat insemnind ca aveti dreptul sa va stergem datele colectate fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ati retras consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, va opuneti prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societatii informationale
– dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat daca se contesta exactitatea datelor pe o anumită perioada, suficienta pentru verificarea datelor, daca prelucrarea este ilegală dar nu se doreste stergerea datelor doar restrictionarea, in cazul in care Dibra Connections SRL nu mai are nevoie de datele personale in vederea prelucrarii insa ni le cereti pentru apararea unui drept in instanta, daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.
– dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau la instantele de judecata, in cazul in care considerati ca Dibra Connections SRL v-a incalcat vreun drept in baza prevederilor legale.

8.Contact si suport privind datele dumneavoastra

Toate aceste drepturi le puteti exercita printr-o cerere scrisa, datata, semnata si transmisa către Dibra Connections SRL prin e-mail la info@sanflora.ro